Lütfen kitap ile ilgili maillerinizi kitap@3rh4n.com adresine, eğitim ile ilgili maillerinizi egitim@3rh4n.com adresine gönderiniz.

Hakkımda

Lisans eğitimimi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde tamamlayarak 2016 yılında mezun oldum. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Siber Güvenlik Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmaktayım. 2012 yılından bu yana çeşitli kamu kurumlarında farklı pozisyonlarda görev aldım.İş hayatıma yine kamuda Mühendis olarak devam etmekteyim. Bu güne kadar birçok bireysel ve kurumsal proje içerisinde yer aldım. Aktif olarak "Web Programlama" ve "Siber Güvenlik" ile ilgilenmekteyim.

İlgi Alanım

Web Programlama

Perl, PHP, MySQL, HTML, CSS, JAVASCRIPT

Penetration Testi (Sızma Testi)

Web tabanlı uygulamalarla ilgili güvenlik testlerini gerçekleştirmek.

Network

Cisco Switch & Router Konfigürasyonu


 • 1.Bölüm

  Giriş

  Sektörden Temel Bilgiler
  	Hacker		
  		Siyah Şapkalı Hacker	
  		Gri Şapkalı Hacker	
  		Beyaz Şapkalı Hacker	
  	Hacktivist		
  	Vulnerability (Güvenlik açığı)		
  	Penetrasyon Testi		
  		Penetrasyon Test Çeşitleri	
  			White Box
  			Black Box
  			Gray Box
  		Penetrasyon Test Türleri	
  			Ağ Penetrasyon Testi
  			Web Uygulama Penetrasyon Testi
  			Mobil Uygulama Penetrasyon Testi
  			Sosyal Mühendislik Penetrasyon Testi
  			Fiziksel Penetrasyon Testi
  		Penetrasyon Test Adımları	
  			Bilgi Toplama
  			Ağ Haritasının Çıkartılması
  			Zafiyet Tarama
  			Sisteme Sızma
  			Yetki Yükseltme
  			Başka Ağlara Sızma
  			Erişimi Koruma/Kalıcı Hale Getirme
  			İzleri Temizleme
  			Raporlama
  Neler Öğrendik?
  

 • 2. Bölüm

  Temel Programlar ve İşletim Sistemi Kurulumu

  VirtualBox	
  	VirtualBox Kurulum Aşamaları
  Parrot Security OS	
  	Parrot Security OS Kurulum Aşamaları
  WampServer	
  	WampServer Kurulum Aşamaları
  	WampServer’da Farklı Bir Port Kullanmak
  	WampServer ile Local Ağda Yayın Yapmak
  Neler Öğrendik?	
  

 • 3. Bölüm

  Temel Linux Komutları

  Linux		
  	Linux Dosya/Dizin Hiyerarşisi	
  	1-Genel Amaçlı Komutlar	
  		man
  		apropos
  		halt
  		reboot
  		help, h
  		type
  		exit
  		su
  		pwd
  		history
  	2-Dosya Komutları	
  		ls
  		cd
  		sort
  		mkdir
  		rm
  		cp
  		mv
  		wc
  		ln
  		touch
  		cat
  		echo
  		more
  		head
  		tail
  		chmod
  		gzip
  		gunzip
  		alias
  	3-Sistem Komutları	
  		date
  		uptime
  		cal
  		df
  		du
  		free
  		whereis
  		which
  		uname
  		w
  		whoami
  		hostname
  		time
  		who
  		lsmod
  		cat /proc/cpuinfo
  		cat /proc/meminfo
  	4-Proses Yönetimi Komutları	
  		ps
  		top
  		kill
  		pidof
  		pgrep
  		pstree
  		write
  		last
  	5-Arama Komutları	
  		grep
  		find
  	6-Network Komutları	
  		ping
  		traceroute
  		dig
  		wget
  		ifconfig
  		host
  	7-Paket Kurulum Komutları	
  		dpkg
  		apt-get
  Neler Öğrendik?		
  	
  

 • 4. Bölüm

  Aktif ve Pasif Bilgi Toplama Teknikleri

  Hedef Sistem Hakkında Bilgi Toplama Yöntemleri		
  	Whois	
  	Ping	
  	theharvester Aracının Kullanımı	
  	Dmitry Aracının Kullanımı	
  	Fierce Aracının Kullanımı	
  	Urlcrazy Aracının Kullanımı	
  	Wafw00n Aracının Kullanımı	
  	Whatweb Aracının Kullanımı	
  	IPS-IDS Tespiti	
  	Nmap ile Firewall Kontrolü	
  Hedef Sistem Hakkında İnternet Ortamında Bilgi Toplama		
  	Robtex.com	
  	Bing.com	
  	serversniff.net	
  	centralops.net	
  	web.archive.org	
  	netcraft.com	
  	Pipl.com	
  	Sitedigger	
  	whois.net	
  	ripe.net ve arin.net	
  	mxtoolbox.com	
  Google Hacking		
  	Bazı Arama Operatörleri ve Kullanım Şekilleri	
  		site
  		filetype
  		“ ”
  		-
  		..
  		+ (And)
  		| (Or)
  		link
  		related
  		info
  		allintitle
  		intitle
  		allinurl
  		inurl
  		cache
  		intext
  		intitle:index.of
  		mail
  Neler Öğrendik?		
  

 • 5. Bölüm

  Web Tabanlı Uygulamalar ve Temel Bilgiler

  Web Tabanlı Uygulama			
  	Web Tabanlı Uygulama Örnekleri		
  	Web Tabanlı Uygulamalarının Çalışma Prensibi		
  	Web Tabanlı Uygulama Geliştirme		
  	Web Uygulama Güvenliği		
  HTTP ve HTTPS			
  	HTTP ile HTTPS Arasındaki Farklar		
  	HTTP Başlıkları		
  		HTTP Başlık Analizi	
  			HTTP Request
  			HTTP Response
  	HTTP Metotları		
  		GET	
  		POST	
  		HEAD	
  		TRACE	
  		OPTIONS	
  		PUT	
  		DELETE	
  		CONNECT	
  	HTTP Durum Kodları		
  		En Sık Karşılaşılan Durum Kodları	
  			200 OK
  			206 Partial Content (Kısmi İçerik)
  			302 (or 307) Moved Temporarily & 301 Moved Permanently
  			401 Unauthorized (Yetkisiz)
  			403 Forbidden (Yasak)
  			404 Not Found
  			500 Internal Server Error (Dahili Sunucu Hatası)
  	HTTP İsteklerindeki Bulunan Genel HTTP Başlık Parametreleri		
  		Host	
  		User-Agent	
  		Accept	
  		Accept-Language	
  		Accept-Encoding	
  		If-Modified-Since	
  		Cookie	
  		Referer	
  		Authorization	
  	HTTP Yanıtlarında Bulunan Genel HTTP Başlık Parametreleri		
  		Cache-Control	
  		Content-Type	
  		Content-Length	
  		Etag	
  		Last-Modified	
  		Location	
  		Set-Cookie	
  		WWW-Authenticate	
  		Content-Encoding	
  		Server	
  		Date	
  		Keep-Alive	
  		Connection	
  URL			
  	Url Encoding		
  Neler Öğrendik?			
  

 • 6. Bölüm

  Veritabanı

  Veritabanı			
  	SQL		
  		SQL Deyimleri	
  			Create
  			Use
  			Insert Into
  			Select
  			Where
  			Delete
  			Update
  			Alter Table
  			And/Or
  			Limit
  			In
  			Between
  			Like
  			Order By
  			Union
  			Drop
  			Join
  Neler Öğrendik?			
  

 • 7. Bölüm

  Web Güvenlik Zafiyetlerinde Kullanılan Program ve Araçlar

  Burp Suite		
  	Firefox'u BurpSuite ile Çalışacak Şekilde Yapılandırma	
  	Tarayıcı Proxy Yapılandırmasını Denetleme	
  	Firefox’a Burp Suite CA Sertifikasını Yükleme	
  	Burp Suite Menüleri	
  		Target
  		Proxy
  		Spider
  		Scanner
  		Intruder
  		Repeater
  		Sequencer
  		Decoder
  		Comparer
  		Extender
  		Project Options
  		Alerts
  	Burp Suite ile Brute Force Saldırısı	
  Sqlmap		
  	Windows’a Sqlmap Kurulumu	
  		Python Kurulumu
  		Sqlmap Kurulumu
  	Sqlmap Parametreleri	
  		Options
  		Target
  		Reguest
  		Optimization
  		Injection
  		Detection
  		Techniques
  		Fingerprint
  		Enumaration
  		Brute Force
  		User-Defined Function Injection
  		File System Access
  		Operation System Access
  		Windows Registry Access
  		General
  		Miscellaneous
  	Sqlmap Kullanımı	
  Crunch Aracının Kullanımı		
  Hash-identifier Aracının Kullanımı		
  Findmyhash Aracının Kullanımı		
  Nikto Aracının Kullanımı		
  Dirbuster Aracının Kullanımı		
  Wapiti Aracının Kullanımı		
  Uniscan Aracının Kullanımı		
  Neler Öğrendik?			
  

 • 8. Bölüm

  OWASP, WAF ve Bazı Web Güvenlik Zafiyetleri

  OWASP				
  WAF				
  COMMAND INJECTION				
  SQL INJECTION				
  	Veri Giriş Alanlarının Belirlenmesi			
  	Veri Akışı			
  	SQL Injection Tespiti			
  	SQL Injection’u Sonlandırma			
  	Dize Birleştirme			
  	SQL Injection Sırasında Veri Akışı			
  	SQL Injection Türleri			
  		Error-based SQL Injection		
  		Union-based SQL Injection		
  			Kolon Sayısının Tespiti	
  			MySQL Versiyonunun Tespiti	
  			Veritabanında Bulunan Tablo Adlarının Tespiti	
  			Veritabanında Bulunan Bir Tabloya Ait Kolonlarının Tespiti	
  			Tablo ve Kolon İsimleri Tespit Edilen Veri Tabanından Veri Çekme	
  		Blind SQL Injection		
  			Boolean-Based (Content-Based) Blind SQL Injection	
  				MySQL Versiyon Tespiti
  				Veri Tabanı İsminin Uzunluğunun Tespiti
  				Veritabanı İsminin Tespiti
  				Tablo İsimlerinin Tespiti
  				Kolon İsimlerinin Tespiti
  				Tablo ve Kolon İsmi Tespit Edilen Veritabanından Veri Çekme
  			Time-Based Blind SQL Injection	
  				MySQL Versiyon Tespiti
  				Veritabanı İsminin Tespiti
  				Tablo İsimlerinin Tespiti
  				Kolon İsimlerinin Tespiti
  				Tablo ve Kolon İsmi Tespit Edilen Veritabanından Veri Çekme
  				Zamana Dayalı Saldırıların Avantaj ve Dezavantajları
  XSS (CROSS SITE SCRIPTING)				
  	Kullanıcıdan Alınan Verilerin Bazı Kullanım Alanları			
  	XSS Zafiyetinin Verebileceği Zararlar			
  		Çerez hırsızlığı		
  		Kimlik Hırsızlığı		
  		Keylogger Ekleme		
  	XSS Türleri			
  		Stored XSS		
  		Reflected XSS		
  		DOM XSS		
  	Javascript İle Keylogger Yapımı			
  CSRF (Cross Site Request Forgery)				
  	CSRF Zafiyetine Karşı Alınabilecek Önlemler			
  FILE UPLOAD				
  FILE INCLUSION				
  	Local File Inclusion			
  	Remote File Inclusion			
  	File Inclusion Zafiyeti Nasıl Oluşur?			
  	Bazı Önemli Linux Dosya Konumları			
  	Bazı Önemli Windows Dosya Konumları			
  	File Inclusion Zafiyetine Karşı Alınabilecek Güvenlik Önlemi			
  	php.ini ile Web Shell Scriptlerinin Etkisizleştirilmesi			
  Neler Öğrendik?				
  

İletişim Detayı

Ad Soyad
Erhan SAYGILI
Ünvan
Bilgisayar Mühendisi
Lokasyon
Adana
Whatsapp
0850 840 90 94
E-posta
info@3rh4n.com
Website
www.3RH4N.com

Yazdığım Eserler


Kitabımı satın alabileceğiniz linklere duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz.
1GCriTwgpXe2TbiEB4wtMtJkT7sUDYAjTW